En aques curs hi trobareu, per Departaments, fulls d'activitat vinculats a les assignatures de cada departament i àrea per ser utilitzats en guàrdies imprevistes on el professor/a absent no ha pogut deixar feina preparada.