• En aquest mòdul aprendreu, si poseu interès i esforç, a:
  • Identificar i mesurar els senyals elèctrics a l'ordinador.
  • Conèixer quins són i per a què serveixen els components d'un ordinador.
  • Muntar un equip microinformàtic.
  • Identificar i resoldre incidències en un equip microinformàtic.
  • Crear i restaurar imatges.


  • + Coneixerem què és un S.O i la seva importància.
   + Quines parts genèriques el composen (processos, rendiment, memòria, etc) i com es gestionen.
   + En quines condicions s'instal·la un S.O? Particionat i anàlisi dels requeriments.
   + Després estudiarem els dos S.O més usuals, és a dir, Windows i Linux, des de diverses característiques (usuaris, administració, processos, rendiment, configuració, mantenimentm, etc).
   + Finalment veurem el sistema d'impressió en Windows i en Linux.
  • Implementar aplicacions ofimàtiques i elaboració avançada de documents de text, de càlcul i bases de dades. Gestió del correu i l'agenda, tractament d'imatges i video i atenció a l'usuari remotament.
  • Instal·lació i configuració d'aplicacions web, gestors de continguts i portals d'aprenentatge a distància.
  • Learn about computers today, input /output devices,storage devices,basic software,faces of the internet,creative software,jobs in ICT and computers tomorrow
  • A wide revision of basic english,talking about the uses of computers,learning basic information about computer hardware and basic computer terminology.